Rüyada Aslan Görmek

Rüyada aslan görmek zulme, şiddete, kendini beğenmişliğe ve bazen de hastanın iyileşmesine işaret eder. Aşağıda detaylı anlatımımızı görebilirsiniz.

 • Dişi aslan görmek kötü ve zalim kadına işarettir.
 • Aslan ile güreş tuttuğunu gören kimse hasta olur.

Rüyada Aslan görmek ile ilgili yorumlar

 • Bir kimse korktuğu halde yırtıcı hayvandan birisine bindiğini görse bir musibete düşer.


  Yahut altından çıkamayacağı bir iş başına geçer. Eğer hayvandan korkmazsa galip geleceği bir düşman ile yorum edilir.
 • Aslanı evinde gören kimse hayra, saltanata ve uzun ömre erişir. Aslanla dövüştüğünü gören, azgın düşmanla kavga eder.
 • Arslan eti yemek, zenginliğe ve refaha; aslan kükremesi, felakete; aslan yavrusu, iş hayatında iyi bir arkadaşa; aslanları yolda koşarken görmek, ummadığınız bir yerden şansınızın açılmasına işarettir.
 • Aslana binip gezdiğini gören kimse, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük sağlar. Aslanı kovalayıp onun kaçtığını gören, korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulur ve muradına erer.
 • Aslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini gören, düşmanından kurtulur.
 • Evinde aslanlar bulunduğunu gören hayra erer, ömrü uzun olur.


 • Aslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve aslanın bir bölümünden bir parça bulduğunu gören miras yer.
 • Azgın ve saldırgan aslan zulme işarettir. Bir aslan tarafından kovalandığını görmek, hükümetten korkmaya; aslana binmiş ama korktuğunu görmek, bir belaya uğrayacağına işarettir.
 • Aslanı görüp kaçtığını ve hayvanın kendisini görmediğini gören, ilim ve hikmete nail olur.
 • Aslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.

İslami rüya tabirleri açısından rüyada aslan görmek

 • Bir kimsenin rüyada arslan görmesi, zalim, şiddetli ve cebbar bir hükümdara, bazı kere de ölüme işarettir.
 • Rüyada Arslan görmek , hastanın şifa bulmasına da delâlet eder.
 • Rüyada dişi arslan görmek, şerli, zalim ve çocuğu üzerine galip bir kadına işarettir.
 • Ayrıca arslan görmek, cehalete, kibre, kendini beğenmeye, günaha ve nazlanmaya da delâlet eder.
 • İbn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada arslan görmek, çetin ve kuvvetli bir düşmana delâlet eder.
 • Rüyada arslan yavrusu görmek bir erkek çocuğa işarettir.
 • Arslanın evine girdiğini görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delâlet eder.
 • Rüyada arslan etini yediğini görmek, devlet tarafından gelecek bir mükâfata veya paraya delâlet eder.
 • Keza rüyada arslan başı yediğini görmek, büyük saltanata ve çok mala işarettir.
 • Ebu Saidu’l-Vaaz demiştir ki: -Rüyada azgın bir arslanın halkın yolunu kestiğini görmek, hükümdarların zulmüne delâlet eder.
 • Bir arslanın kendini kovaladığını görmek, hükümetten bir korkuya uğramağa, eğer kurtulur ise, bu korkudan halâsa, kurtulamayıp arslanın pençesine düşerse, büyük bir zarara uğramaya delâlet eder.
 • Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada arslan görmek üç şekilde tâbir olunur: a) Sultan, b) Cesur ve şeci’ adam, c) Kuvvetli ve amansız düşman.
 • Rüyada yırtıcı hayvanın, hastası bulunan bir eve girdiğini görmek, hastanın ecelinin geldiğine işarettir.
 • Rüyasında arslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görmek, ele geçecek düşman malına delâlet eder.
 • Çok kere de bu, miras malına işarettir.
 • Rüyada bir arslanın camiye girip minbere çıktığını görmek, insanlara zulmedecek, korku ve dehşet saçacak bir hükümdara delâlet eder.
 • Rüyada iki arslanı birbiri ile savaşır görmek, harbe; arslana bindiğini görmek, büyük bir düşmana muzaffer olmağa delâlet eder.

 


Rüyada Aslan Görmek Yorumları

8 sayısını girin

Hiç Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapmak İstermisiniz

Benzer Rüya Tabirleri

Rüyada Yavru Aslan Yavrusu Görmek


Rüyada Yavru Aslan (Yavrusu) Görmek görgülü yabancıya, planların gerçekleşeceğine, güvende olmaya, temiz paraya, manevi yükü olan bir kimseden uzaklaşmaya, kazançlı atılım gerçekleştireceğine, maddi ...

Rüyada Erkek Aslan Görmek


Rüyada Erkek Aslan Görmek iyi işler yapacağına, huzurlu olmaya, rahatlığa, gönül ilişkisinin iyi gittiğine, yakında duyulacak sevindirici haber duymaya, huzurlu olmaya, ferahlığa, dostlarla iyi geçin...

Rüyada Yaslanmak Görmek


Rüyada Yaslanmak Görmek parasal yükü olan kimseden uzaklaşmaya, zorluk çekmeden elde edilen ziynete, sağlığa, sevineceğine, yakında duyulacak müjdeli değişimlere, güzel şansa, kazanılan paraya, kazan...

Rüyada Ölü Ölmüş Aslan Görmek


Rüyada Ölü (Ölmüş) Aslan Görmek iyi işler yapacağına, sıkıntı çekmeden elde edilen servete, ticari getirisi yüksek iş gerçekleştireceğine, rızkın temiz olmasına, mutlu olmaya, kolay elde edilen rızka...

Rüyada Dişi Aslan Görmek


Rüyada Dişi Aslan Görmek mutluluk dolu günlere, iyi sağlığını muhafaza etmeye, yetenekli bir insana, problemlerden uzak bir hayatı olacağına, zahmetsiz elde edilen kazanca, sağlıklı yaşamaya, sorunla...

Rüyada Aslandan Kaçmak Kaçtığını Görmek


Rüyada Aslandan Kaçmak Kaçtığını Görmek sevenleriyle birlikte mutlu olmaya, güzel işler yapacağına, hayali kurulan bir geleceğe, feraha kavuşmaya, bonkör bir insana, huzurlu bir hayat sürdüreceğine, ...

Rüyada Aslan Yakalamak Yakaladığını Görmek


Rüyada Aslan Yakalamak Yakaladığını Görmek mutluluk dolu günlere, sıkıntı çekmeden kazanılan rızka, yakında duyulacak hayırlı habere, bir kaç hafta içinde öğrenilecek müjdeli habere, imrenilen bir ge...

Rüyada Aslan Sütü İçmek İçtiğini Girmek Görmek


Rüyada Aslan Sütü İçmek İçtiğini Girmek ferahlığa, kazanca gelecek artışa, sosyal yaşamda tatmine, ticari kazancı yüksek girişim yapacağına, şöhrete ulaşmaya, akrabalarla birlikte yaşamaya, ferahlama...

Rüyada Aslan Sevmek Sevdiğini Görmek


Rüyada Aslan Sevmek Sevdiğini Görmek sağlıklı hayata, uzun ömre, hayali kurulan bir başarıya, maddi sıkıntılardan sıyrılmaya, güvende yaşamaya, bir kaç hafta içinde öğrenilecek mutlu edici değişimler...

Rüyada Aslan Saldırması Saldırdığını Görmek


Rüyada Aslan Saldırması Saldırdığını Görmek kazancın verimli olmasına, sevdikleriyle refah içinde geçecek ömre, elinden her iş gelen bir insana, sorunlardan arınmış kalacağına, bir kaç hafta içinde d...

Rüyada Aslan Öldürmek Öldürdüğünü Görmek


Rüyada Aslan Öldürmek Öldürdüğünü Görmek huzurlu yaşayacağına, toplum yaşamında feraha, maddiyata gelecek berekete, devlette makama yükseleceğine, yeminin tutulacağına, temiz nimete, özlemi duyulan b...

Rüyada Aslan Öldürmek Görmek


Rüyada Aslan Öldürmek gelire gelecek artışa, rahatlığa, faydalı işler yapacağına, maddi yükü olan kişiden kurtulmaya, rızkın bereketli olmasına, yeminin tutulacağına, yetenek sahibi bir kişiye, düşkü...

Rüyada Aslan Kükremesi Duymak Görmek


Rüyada Aslan Kükremesi Duymak gelire gelecek berekete, sorunlardan arınmış olacağına, birikmiş ganimete, becerili bir kimseye, kazanılan ganimete, eli açık bir adama, rızkın kazançlı olmasına, yağmur...

Rüyada Aslan Avlamak Avladığını Görmek


Rüyada Aslan Avlamak Avladığını Görmek verdiği sözü tutmaya, yeminin tutulacağına, mutluluğa, bereketli günlere, düşkünlükten feraha çıkmaya, düşkünlükten iyi duruma geçmeye, yetenekli bir insana, ka...

Rüyada Aslandan Korkmak Korktuğunu Görmek


Rüyada Aslandan Korkmak Korktuğunu Görmek sevineceğine, samimi bir kimseye, üne kavuşmaya, üne ermeye, yetenek sahibi bir insana, sağlıklı yaşamaya, memuriyette mertebeye yükseleceğine, bir kaç hafta...

Rüyada Aslandan Çekinmek Çekindiğini Görmek


Rüyada Aslandan Çekinmek Çekindiğini Görmek istenilen kuvvete, mala gelecek fazlalığa, bonkör bir insana, kısa zamanda alınacak müjdeli değişimlere, özlemi duyulan bir birlikteliğe, işte mevkiye çıka...