Rüyada Yabani Güvercin Görmek

Admin - 2024

Rüyada Yabani Güvercin Görmek parasal yükü olan yabancıdan uzaklaşmaya, emniyetli kalmaya, düşkünlükten sıyrılmaya, istenilen bir mutluluğa, cömert bir aile ferdine, işte makama yükseleceğine, üne ermeye, birikmiş servete, istenilen güce, işte mertebeye çıkacağına delalettir. Olumsuz anlamda sıkıntılı yaşantıya, fenalık görmeye, korkuya, zarar görmeye işaret eder. Bu rüyaya daha olumlu yaklaşan ulemalar şöyle tabir ederler: Bu rüya zorluklara göğüs gererek ulaştığı başarıya, meşakkatle umduğu saygınlığa, çektiği zorlukların meyvesini alarak ulaştığı sevince, başarısızlıktan sonra özlediği paraya işaret eder.

Rüya Tabirleri ile bağlantılı Kısa Vurgular

 • Hastalık yüzünden görme yeteneğini yitirenler görsel rüyalar görebilir. Doğduğu andan itibaren görme engelli kimseler görsel rüya göremez; fakat aynı seviyede ses ve duyguları tecrübe ederler.
 • Aşırı psikolojik sorunları olan kimseler dışında her birey rüya görebilir. Şayet rüya görmediğinizi düşünüyorsanız, işin aslı rüyalarınızı unutuyorsunuzdur.
 • Gözleri gören insanların 1/8’i rüyalarını siyah-beyaz görür, 7/8’i ise tüm renklerin seçilebilir olduğu şekilde görürler. Eski bir araştırmaya göre rüyaların büyük çoğunluğu siyah-beyaz görülüyordu. Ancak sonuçlar 1960`lı yıllardan itibaren değişmeye başladı. Günümüzde 25 yaşın altındaki insanların yalnız yüzde 4.4`ü rüyalarını siyah beyaz görüyor. Son araştırmalar bahsi geçen değişikliğin nedenini siyah-beyaz televizyondan tam renkli görüntüye olan ilgiye ilişkilendiriyor.
 • Belirgin bir nesne görülen rüya, ekseriyetle direkt olarak o nesneyle ilgili değildir. Rüyalar sembolik mesajlar verir.
 • Rüyalarda en çok yaşanılan duygulardan biri tasadır. Olumsuz hisler olumlu hislerden güçlüdür.
 • Yaklaşık olarak gecede birkaç saat süreyle rüya görülür.
 • Hayvanlar kullanılarak yapılan bilimsel araştırmalar, hayvanların da insanlar gibi uykularında rüya görebildiklerini ortaya koymuştur.
 • Hızlı Göz Hareketi, uykunun en derin olduğu evredir. REM uykusu ergen insanlarda tüm uykunun yaklaşık ¼’ünü kapsar. REM uykusu kısmı felç halidir. hareket edemez.
 • Erkekler, erkekler hakkında daha sıklıkla rüya görür. Bir erkeğin rüyalarında gördüğü karakterlerin büyük çoğunluğu erkektir. Kadınlarda bu oran eşittir.
 • Erkekler rüyalarında daha negatif hisler tecrübe ederler.
 • Bilimsel olarak gerçek kabul edilmese de, yapılan araştırmalarda horlayan insanların az ve ekseriyetle hatırlanmayan rüyalar gördüğü sonucuna varılmıştır.


Rüyalarınızı Paylaşın

Rüyalarınızı yorumlamamız için bize gönderin.
Yorumlar