Rüyada Şerbet İçmek İçtiğini Görmek

Admin - 2023

Rüyada Şerbet İçmek İçtiğini Görmek önemli kuvvete, fakirlikten kurtulmaya, ferahlamaya, malın bereketli olmasına, uzun ömre, kısa sürede öğrenilecek mutlu edici habere, refah dolu günlere, ticari getirisi yüksek girişimler gerçekleştireceğine, mutlu olmaya, mutluluğa işaret eder. Hoşnutsuz yorum olarak da iş nedeniyle sıkıntıya, yalancı kimseye, sıkıntılı hayata, sağlığın tehlike altında olduğuna yorulmaktadır. Bir takım alimler şöyle yorumlarlar ki: Bu rüya cefa çektikten sonra hasret duyduğu rahatlığa, uğraşlarının sonunda beklediği rahata, sıkıntılara göğüs gererek umduğu itibara, yardım alarak beklediği servete yorulmaktadır.

Rüya Tabiri Konusunda Önemli Noktalar

  • Rüya Tabirleri konusunda gerek din adamları, gerek düşünürler, gerekse de ilim insanları tarafından türlü tanımlamalar yapılmıştır.
  • Rüya yorumu yapan kişinin 6. hissinin kuvvetli olması şarttır.
  • Rüya tabirleri yapılırken acele edilmemelidir.
  • Rüya tabiri yapan kişi, mutlaka tabirden rüya görenin hangi derecede etki altında kalacağını göz önünde bulundurmalı, ruhsal problemlere neden olacak değerlendirmelerden zorunlu kalmadıkça kaçınmalıdır.
  • Rüyalar kati suretle hayra yorulmalıdır.
  • Rüya Tabirleri bizim kültürümüze hem hadisler hem önemli İslam düşünürleri tarafından iletilmiştir ve günümüzde önemini devam ettirmektedir.
  • Rüya Tabirleri yapan kimsenin bütün eski yorumlar konusunda tecrübe sahibi olması ve rüya sahibinin ruh halini de göz önünde bulundurarak rüyayı yorumlaması gerekmektedir.
  • Rüya tabiri yapan kişinin mutlaka rüyalarda görülmüş olanın karşılığını bilmesi icap eder.
  • Rüya yorumu yapılırken mutlaka, rüyayı görenin ruh halini, rüyanın anlamını irdelemeli ve bu bilgilerin ışığında bir sonuca varmalıdır.


Rüyalarınızı Paylaşın

Rüyalarınızı yorumlamamız için bize gönderin.
Yorumlar